Techninės charakteristikos

Namai apšiltinti su Ekovata

Šilumos laidumo koeficientas (prie +10°C) 10=0.039 W/mK, bandymo protokolas Nr. 580, atitikties sertifikatas Nr SPSC-4100 (2004 02 27)
Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas < 0.041 W/mK (VGTU Termoizoliacijos institutas)
Degumo grupė (Gaisrinių Tyrimų Centras) priklauso sunkiai degių medžiagų grupei (B1)
Oro laidumas (Suomijos VTT duomenys) 80.120 x 10m³ (m2Spa), esant tankiui 30,6; 40,0 kg/m³
Kauno Visuomeninis Sveikatos Centras Produktas, naudojant pagal paskirtį, nekelia pavojaus sveikatai
Radiacinės Apsaugos Centras Tirta statybinė medžiaga atitinka statybinių medžiagų klasei keliamus reikalavimus
VGTU Termoizoliacijos Institutas Bandinių paėmimo vietose Ekovatos nusėdimų bei tuščių ertmių nerasta. Drėgmė pastatų konstrukcijose neviršija leistinos normos

 


 

Lietuvoje pagaminta Ekovata sertifikuojama VGTU Termoizoliacijos Institute. Kokybės bandymus atlieka statybinių medžiagų panaudojimo laboratorija, kurią akreditavo Lietuvos Standartizacijos departamento Nacionalinės akreditacijos biuras statybinių termoizoliacinių medžiagų bandymams (reg. Nr. LS07005).